87- 100 Toruń, ul. Kraszewskiego 28/1
(56) 654 04 44
CERTYFIKATY
CERTYFIKATY, DYPLOMY, LICENCJE...
CERTYFIKATY
ŚWIADECTWA, LICENCJE
DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
certyfikaty
CERTYFIKATY i licencje
TO KLUCZ I POTWIERDZENIE SUKCESU

Wyskoki standard obsługi klientów, bezpieczeństwo transakcji a także profesjonalizm i wysokie kwalifikacje wynikają nie tylko z samego faktu posiadania certyfikatów i licencji, ale głównie z wieloletniego doświadczenia zawodowego, stale podnoszonych kwalifikacji, a także przynależności do organizacji zawodowych i stosowanych przez nich standardów jak i systemów gwarantujących i kontrolujących jakość wykonywanych usług.

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat posiadanych przez nas certyfikatów, tytułów i licencji potwierdzających wiedzę i umiejętności w dziedzinie obrotu nieruchomościami. Certyfikaty są gwarancją, że posiadamy kwalifikacje zawodowe na wysokim poziomie. Świadectwa, licencje czy certyfikaty stanowią potwierdzenie nabytych przez nas kwalifikacji i dają wiele korzyści m. in. wiarygodność i uznanie w środowisku, przewagę konkurencyjną na rynku nieruchomości, ponieważ ukończone kursy i szkolenia są nieodłączną częścią naszego zawodowego życia i doświadczenia. Dzięki regularnemu uczestnictwu w takich wydarzeniach ciągle podnosimy poziom swojej wiedzy i rozwijamy nasze umiejętności i kompetencje.

doradca KPGN.PL to gwarancja wysokiej jakości obsługi I bezpieczeństwa transakcji, A TAKŻE PROFESJONALNE, kompetentne DORADZTWO I stałe wsparcie KLIENTA.
CERTYFIKATY potwierdzające nasz dorobek i kwalifikacje zawodowe
  • Licencje Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości – uruchomiony system nadawania licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN oraz Zarządcy Nieruchomości PFRN, który powstał w związku z likwidacją od 1 stycznia 2014 państwowych licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości nadawanych w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Licencjonowanie PFRN ma na celu regulacje rynku nieruchomości oraz zapewnienie klientom rzetelnej informacji o świadczących usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami [ zobacz profil ] w Centralnym Rejestrze Pośredników i Zarządców.

  • Tytuł Specjalisty PFRN – to kolejny krok gwarantujący wysokie kompetencje w zawodzie, a także chroniący klientów przed nieuczciwymi oraz nierzetelnymi praktykami. Tytuł potwierdza specjalistyczne kwalifikacje zawodowe osób posiadających Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN i lub Zarządcy Nieruchomości PFRN. Przyznawany jest w różnych dziedzinach obrotu i zarządzania nieruchomościami. Warunkiem jego otrzymania jest ukończenie specjalistycznego szkolenia z danej dziedziny oraz zdanie egzaminu.

  • Doradca Rynku Nieruchomości (DRN) – projekt szkoleniowy pod patronatem merytorycznym Katedry Inwestycji i Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którego zrealizowanie potwierdzone zostało certyfikatami. Projekt obejmujący zagadnienia teoretyczne i praktyczne działalności doradczej na rynku nieruchomości, przede wszystkim aspekty rynkowe, finansowe, ekonomiczne problematyki nieruchomościowej. Projekt wyposażający uczestników w niezbędna wiedzę i narzędzia do skutecznego i trafnego doradztwa na rzecz klientów zainteresowanych inwestowaniem w nieruchomości.

  • Karta Praw Klienta – wprowadzony i kontrolowany przez Polska Federację Rynku Nieruchomości certyfikat jakości obsługi klientów. Czytelny i jednoznaczny sygnał przestrzegania przez biuro przepisów prawa, dbałości o jakość obsługi a przede wszystkim gwarant ochrony interesów i praw każdego klienta.

  • System Jakości „Expert” (Ekspert Nieruchomości PFRN – ENF) – system jakości wprowadzony przez Polską Federację Rynku Nieruchomości to zbiór powiązanych ze sobą procedur, a także wzory dokumentów i informacji potrzebnych do prowadzenia biura nieruchomości. Procedury dotyczące usługi pośrednictwa obejmują rozpoznanie potrzeb klienta, proces podażowy – podzielony na procedurę sprzedaży i wynajmu, proces popytowy – podzielony na procedurę kupna i wynajmu. W poszczególnych procesach występują procedury opracowywania ofert, uzgadniania warunków, weryfikacji stanów prawnych, podpisywania umów pośrednictwa i zakończenia usługi. System ułatwia i porządkuje pracę biura, jednocześnie nie wprowadzając niepotrzebnej biurokracji a jego wdrożenie niesie korzyści głównie dla klientów korzystających z usług biura. Pozwala również wyróżnić podmioty działające zgodnie z prawem oraz standardami zawodowymi, w których pośrednicy podnoszą swoje kwalifikacje i dbają o jakość usług. Polska Federacja Rynku Nieruchomości udziela rekomendacji biurom działającym w tym Systemie, a także nadaje certyfikaty pośrednikom i pracownikom zatrudnionym w tych biurach.

  • i wiele innych…

galeria

Czym są certyfikaty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności zawodowe? Certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe to dokumenty zawierające informacje o uzyskaniu przez wskazanego w nim zdającego pozytywnego wyniku ukończenia szkolenia czy kursu niejednokrotnie potwierdzonego egzaminem, z uwzględnieniem profilu zdobytych umiejętności i kompetencji. Poniżej przedstawiamy listę certyfikatów i dokumentów potwierdzających nasze ciągłe doskonalenie i rozwój zawodowy.

Polityka prywatności i cookies
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.