87- 100 Toruń, ul. Kraszewskiego 28/1
(56) 654 04 44
DORADCA (DRN, ENF)
Leszek A. Hardek
DORADCA
DS. NIERUCHOMOŚCI
Doradca do spraw nieruchomości to profesjonalny opiekun interesów Klienta
ZAPRASZAMY DO KPGN.PL
GWARANTOWANY SUKCES

Podstawowym zadaniem doradcy nie jest wyłącznie pośrednictwo w kupnie lub sprzedaży nieruchomości – doradca to profesjonalny opiekun interesów Klienta, ma obowiązek właściwie zadbać o potrzeby i bezpieczeństwo osoby chcącej kupić bądź sprzedać nieruchomość.

doradca KPGN.PL to gwarancja jakości, PROFESJONALIZMU ORAZ bezpieczeństwa i stałe DORADZTWO I wsparcie na WSZYSTKICH etapACH TRANSAKCJI.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat Leszka A. Hardka – eksperta, doradcy i aktywnego uczestnika rynku nieruchomości, który współtworzył standardy zawodowe branży nieruchomości. Standardy zawodowe i etyczne stanowią wzór postępowania, wypracowany przez środowisko pośredników i zarządców nieruchomości dla ujednolicenia zasad wykonywania zawodu pośrednika i zarządcy, w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług. Autor artykułów i opracowań związanych z zawodem pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy. Ekspert i wykładowca. Organizator praktyk zawodowych i warsztatów z zakresu pośrednictwa i zarządzania. Pomysłodawca i twórca zasad funkcjonowania Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców Nieruchomości PFRN. Laureat wielu nagród i wyróżnień przyznanych przez najważniejsze instytucje regulujące rynek nieruchomości, co przyczyniło się do budowy solidnej marki KPGN.pl.

NIERUCHOMOŚCI TO MOJA PASJA
LESZEK A. HARDEK eksperT rynku  nieruchomości

Doradca (DRN), pośrednik w obrocie nieruchomościami i zarządca nieruchomości (nr licencji pośrednika 408, zarządcy 7725), Ekspert nieruchomości PFRN (ENF), Specjalista PFRN m.in. w zakresie zarządzania najmem lokali mieszkalnych. Na rynku nieruchomości od początku lat dziewięćdziesiątych.

Autor artykułów i opracowań związanych z zawodem pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy, lokalnego oraz regionalnego rynku nieruchomości do prasy lokalnej i specjalistycznej.

Wykładowca: na kursach dla pośredników w obrocie nieruchomościami od 1999r. i warsztatach zawodowych od 2001r., oraz na studiach wyższych i podyplomowych z zakresu pośrednictwa i zarządzania. Uprawniony do prowadzenia praktyk zawodowych z zakresu pośrednictwa i zarządzania oraz ich organizator.

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat historii zawodowej Leszka A Hardka w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości i Stowarzyszeniu Profesjonalistów w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw – instytucji, z którymi jest związany od początku ich istnienia do dziś.

Współtwórca opracowań dla zawodu m.in. „schematu opisu transakcji” wykorzystywanego do praktyk dla pośredników, skryptu dla kursów „ABC asystenta pośrednika”. Jako jedna z dwóch osób w kraju był członkiem zespołu ds. uzgodnień standardów zawodowych z ministerstwem w 2005r. oraz 2008/9. Pomysłodawca zbiorowego systemu ISO dla biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Członek zespołu wdrożeniowego Systemu Jakości PFRN Expert (pomysłodawca i wykonawca części technicznej tego systemu). Twórca podstaw systemu weryfikacji praktycznego przygotowania do zawodu pośrednika i zarządcy. Pomysłodawca i twórca zasad funkcjonowania Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców Nieruchomości PFRN. Były członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.

HISTORIA DZIAŁALNOŚCI

Leszek Hardek pełni(ł) funkcje i jest (był) członkiem:

w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:
od roku 1997
 • od roku 1997 – członek Rady Krajowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
 • w latach 1996 – 2003 – członek Komisji informatyki (2001-03 jej przewodniczący)
 • od roku 2000 – członek Komisji edukacji (2003-06 wiceprzewodniczący i członek prezydium)
 • od roku 2003 – członek Komisji etyki (2006-07 wiceprzewodniczący i członek prezydium, 2007-12 przewodniczący, od 2016 wiceprzewodniczący)
 • w latach 2001 – 2012 – członek Specjalnego Zespołu PFRN ds. przestrzegania obowiązkowych licencji i ubezpieczeń (w latach 2001-03 członek prezydium, od 2003 przewodniczący zespołu)
 • w latach 2005 – 2011 – przewodniczący Zespołu PFRN ds. przestrzegania standardów zawodowych
 • w latach 2005 – 2007 – członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej III kadencji
 • w latach 2006 – 2010 – pełnomocnik zarządu PFRN ds. praktyk zawodowych dla pośredników i zarządców
 • od roku 2009 – członek Rady Programowej PFRN
 • w latach 2011 – 2013 – członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej
 • od roku 2004 – członek Kapituły PFRN
 • od roku 2005 – członek Kapituły im. J. Kląskały (od 2016 przewodniczący)
 • od roku 2010 – członek zespołu wdrożeniowego SJ Expert
 • w latach 2010 – 2012 – członek zarządu PFRN
 • w roku 2011 – wybrany Prezydentem Elektem PFRN
 • w latach 2012 – 2016 – Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (2 kadencje)
 • od roku 2016 – pełnomocnik PFRN ds. Centralnego Rejestru
w stowarzyszeniu SPON Pomorza i Kujaw:
od roku 1996
 • w latach 1996 – 1998 – członek Sądu Koleżeńskiego
 • w latach 1998 – 2000 – członek Zarządu
 • w latach 2000 – 2002 – Wiceprezes Zarządu
 • w latach 2002 – 2006 – Prezes Zarządu
 • w latach 2003 – 2005 – pełnomocnik SPONPK ds. informacji finansowych
 • w latach 2000 – 2005 – pełnomocnik SPONPK ds. licencji
 • w latach 1999 – 2014 – regionalny pełnomocnik przy SPONPK ds. praktyk zawodowych dla pośredników
 • w latach 2008 – 2014 – regionalny pełnomocnik przy SPONPK ds. praktyk zawodowych dla zarządców
 • od roku 2006 – pełnomocnik SPONPK ds. szkoleń
 • od roku 2006 – Wiceprezes Zarządu SPONPK
 • w latach 2009 – 2014 – pełnomocnik SPONPK ds. studiów podyplomowych
 • od roku 2016 – pełnomocnik SPONPK ds. licencji
nagrody i wyróżnienia

Za działalność na rynku nieruchomości uhonorowany wieloma nagrodami i wyróżnieniami.

Polityka prywatności i cookies
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.