87- 100 Toruń, ul. Kraszewskiego 28/1
(56) 654 04 44
POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
SĄ BEZPIECZNE

Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin niniejszej strony. Firma KPGN.pl wykorzystuje dane Klientów wyłącznie do informowania o oferowanych usługach i realizowania tychże usług. Czynność ta jest niezbędna, aby nasze usługi mogły być świadczone na najwyższym poziomie. Nigdy nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom.

Niniejsza Polityka prywatności i cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Klienta za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez firmę KPGN.pl.

Polityka prywatności i cookies
oraz zasady przetwarzania danych osobowych

Cenimy sobie relacje, jakie mamy z gośćmi i użytkownikami naszego serwisu internetowego, chcemy też odpowiedzialnie obchodzić się z informacjami, którymi dysponujemy. Bardzo poważnie traktujemy prywatność naszych klientów i ochronę danych osobowych – chcemy, aby czuli się pewnie, odwiedzając nasz serwis internetowy.

WŁAŚCICIEL SERWISU

Właścicielem serwisu KPGN.pl jest INTERCENTRUM Leszek A Hardek z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Kraszewskiego 28 lok. 1

NIEPOŻĄDANE TREŚCI

W naszym serwisie nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do segregacji rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. W serwisie nie znajdziesz treści nieetycznych czy uznawanych za niemoralne.

LINKI DO INNYCH STRON WWW

Na stronach serwisu umieszczamy linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejścia na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron ani za treść informacji tam zawartych.

PRAWA AUTORSKIE

KPGN.pl oferując Użytkownikom dostęp do informacji, materiałów, publikacji i prezentacji rozpowszechnianych za pośrednictwem serwisu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Korzystanie z materiałów, informacji czy danych umieszczonych na serwisach w domenie KPGN.pl nie oznacza dla użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych materiałów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Informacje zamieszczone na stronach w domenie KPGN.pl są własnością tylko prawowitych autorów, a właściciele serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisów w domenie KPGN.pl. Wszystkie teksty, wypowiedzi, dokumenty, fotografie w tym serwisie objęte są prawami autorskimi.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości serwisów internetowych do preferencji użytkownika,
  • tworzenia statystyk, które pomagają nam poznać, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych,
  • ułatwienia logowania i utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego,
  • dostarczania użytkownikom treści bardziej dostosowanych do ich preferencji.

Zbieramy następujące informacje:

  • identyfikator sesji ustanowionej z serwerem WWW

Powyższe dane nie są kojarzone z określonymi osobami przeglądającymi nasze strony z zastrzeżeniem danych użytkowników logujących się dobrowolnie do wybranych części naszego serwisu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych (ADO) INTERCENTRUM Leszek A Hardek z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Kraszewskiego 28 lok. 1 [ formularz kontaktowy ]

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b), c), i f) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Po wyrażeniu odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (np. newsletter).

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit f) może dotyczyć:

  • dochodzenia roszczeń,
  • realizacji postanowień regulaminów,
  • obsługi użytkowników rejestru,

Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy i będą przechowywane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz do czasu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych (newsletter) objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania w takiej samej formie w jakiej została udzielona.

ADO nie udostępnia danych, nie profiluje ich, ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego (organizacji międzynarodowej). Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym (podwykonawca naszych usług – procesor) w celu prawidłowego i zgodnego z prawem świadczenia usługi – wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO (np. biuro rachunkowe, obsługa informatyczna, hosting, itp.). Dane osobowe mogą również zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usługi oraz realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Polityka prywatności i cookies
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.