87- 100 Toruń, ul. Kraszewskiego 28/1
(56) 654 04 44
Podnajem, a podatek VAT…

Podnajem, a podatek VAT...

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał w dniu 8.10.2021 roku interpretacje ogólną w sprawie opodatkowania wynajmu nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe.

Stwierdził w niej m.in., że zwolnienie przedmiotowe z art. 43 ust. 1 pkt 36 (wynajem nieruchomości mieszkalnej na własny rachunek wyłącznie na cele mieszkaniowe lub na rzecz społecznych agencji najmu) obowiązuje tylko w przypadku gdy przedmiot najmu będzie służył najemcy na cele mieszkaniowe.

Oznacza to, że wynajem świadczony przez czynnego podatnika VAT na rzecz podmiotu gospodarczego (innego niż społeczna agencja najmu), który następnie podnajmuje tę nieruchomość wyłącznie na cele mieszkaniowe, podlega opodatkowaniu z zastosowaniem podstawowej stawki VAT (czyli 23%). Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT nie ma wtedy zastosowania, gdyż najemca (podmiot gospodarczy) nie realizuje w nieruchomości swojego celu mieszkaniowego.

Podobnie będzie w przypadku wynajmu firmie (np. spółce), wykorzystującej następnie nieruchomość w celu udostępnienia swoim pracownikom do celów mieszkaniowych.

Polityka prywatności i cookies
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.