87- 100 Toruń, ul. Kraszewskiego 28/1
(56) 654 04 44
Czy za brak świadectwa przy sprzedaży nieruchomości można trafić do więzienia?

Czy za brak świadectwa charakterystyki energetycznej przy sprzedaży nieruchomości można trafić do więzienia?

Aktualnie od 28 kwietnia 2023 roku właściciel lub zarządca budynku lub części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazują odpowiednio nabywcy świadectwo charakterystyki energetycznej – przy sporządzeniu aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokal. Niedopełnienie tego obowiązku podlega karze grzywny.

Oczywiście aby kara grzywny została zastosowana, ktoś wcześniej musiałby takie wykroczenie zgłosić właściwym organom, a dopiero następnie właściwy Sąd może orzec karę grzywny, ale czy konsekwencją tego może być kara aresztu?

Wydawać by się mogło, że takie stwierdzenie brzmi kuriozalnie i niewiarygodnie, niestety jak się okazuje w skrajnych przypadkach jest to możliwe.
 
za brak świadectwa do aresztu

I tutaj (czysto teoretycznie) możemy rozważyć skutki nałożenia kary grzywny. Powiedzmy, że sprzedający nieruchomość nie zapłacił kary grzywny…

Zgodnie z art. 25 Kodeksu wykroczeń ustawodawca umożliwił Sądowi zamianę orzeczonej kary grzywny na prace społecznie użyteczne jeżeli:

  • egzekucja grzywny została wszczęta i organ egzekucyjny wydał postanowienie o umorzeniu postępowania wobec bezskuteczności egzekucji,
  • wszczęcie postępowania egzekucyjnego jest niecelowe, ponieważ wiadome jest z góry, że egzekucja będzie bezskuteczna.

Zastępczy areszt za grzywnę może być orzeczony w dwóch przypadkach – jeżeli ukarany nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej, albo uchyla się od jej wykonania oraz w przypadku, gdy zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.

Mówiąc w skrócie jeśli skazany grzywny nie zapłaci to sąd może tę karę zamienić na prace społeczne albo na karę pozbawienia wolności i w taki właśnie sposób (przynajmniej teoretycznie) za brak świadectwa charakterystyki energetycznej można trafić do aresztu.

Po przeprowadzonej ankiecie okazało się, że tylko 18% osób znało prawidłową odpowiedź na pytanie postawione na początku.

 

Doradca KPGN.pl
Leszek A. Hardek
Doradca (DRN), Ekspert Nieruchomości PFRN (ENF), zarządca i pośrednik
INTERCENTRUM Biuro Doradztwa i Obsługi Nieruchomości [ zobacz ]

 

Polityka prywatności i cookies
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.